kdo jsme?

Zemědělské družstvo vlastníků Strážná, družstvo, Březůvky je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob, za účelem společného podnikání a zabezpečování sociálních a dalších potřeb svých členů.

ZDV Strážná, družstvo, Březůvky leží v oblasti Vizovických vrchů. Hospodaří na katastru obcí Březůvky, Doubravy a Provodov, které mají kopcovitý a velmi členitý terén. Družstvo spravuje majetek podílníků a zajišťuje obhospodařování většinou pronajatých pozemků.