rostlinná výroba

ZDV Strážná hospodaří přibližně na 850 ha zemědělské půdy. Půdu, která je převážně ve svažitém terénu, tvoří z velké části louky a pastviny. Na orné půdě družstvo pěstuje obiloviny.