Chov skotu

Živočišná výroba je zaměřena na chov masného skotu, a to pastevní formou.